POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Składki członkowskie

 

Wysokość składek członkowskich określiła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. czytaj niżej.

W związku z prowadzonym przez PTPW obrotem bezgotówkowym składki prosimy opłacać wyłącznie przelewem na rachunek:

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Al. Racławickie 14/701

20-950 Lublin

Santander Bank Polska  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 

 

 

Uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

 

Na podstawie § 20 pkt 7 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków PTPW ustala roczne składki członkowskie w wysokości:

            - dla członków zwyczajnych Towarzystwa 100 (sto) PLN

            - dla członków nadzwyczajnych Towarzystwa 50 (pięćdziesiąt) PLN

            - dla członków wspierających Towarzystwa 100 (sto) PLN

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 19 maja 2009 r.

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Przewodniczący – Andrzej Czohara (-)

Członkowie - Paweł Borecki (-)

Paweł Sobczyk (-)

Piotr Steczkowski (-)

Dariusz Walencik (-) 

Protokolant - Marta Ordon (-)

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.